Skog & rovdjur - en distanskurs för pedagoger 2018

Written by Lena Åbom On the 0 Comments
Foto: Staffan Widstrand
Tema skog och rovdjur är ämnen som med fördel kan användas för att uppnå läroplanens målsättningar.

Kursen vänder sig till pedagoger som vill veta mer om hur man kan arbeta med dessa ämnen i skolan och är ett samarbete mellan Skogen i Skolan och rovdjurscentret De 5 Stora. Utbildningen ger ökad kunskap om skog och rovdjur och konkreta tips på olika typer av elevövningar.

Hela utbildningen hålls på distans med tre träffar via internet med start den 5 mars 2018. Mellan träffarna sker eget arbete i form av att du som deltagare tar del av inspelade föreläsningar, lämnar in en skriflig reflektionsövning samt gör några övningar med egna elevgrupper.

Varje kurstillfälle är 1-2 timmar . För deltagande krävs tillgång till dator och internet.

Kursen är kostnadfri.

Anmälan  senast 12 februari till 0278-356 78 eller lena.abom@skogsstyrelsen.se

Se mer information nedan:

 

Uppdaterad:

Sidor