Skapa ett eget uteklassrum!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Flyttar man ”klassrummet” ut i skogen får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen.

Ett uteklassrum är en viss plats utomhus för undervisning, den kan vara i en skolskog, i en park, på skolgården, på en strand intill en sjö eller under ett träd.

Du som lärare bestämmer själv hur du vill att ditt uteklassrum ska vara och se ut.

Kanske drömmer du och dina kollegor om ett uteklassrum med tak, bänkar och en eldstad, sådant som ger skydd och underlättar vid längre vistelser utomhus eller vid dåligt väder.

På Skogen i Skolans webbplats finns nu en specifik sida som beskriver och ger tips om hur man bygger och utvecklar tre olika varianter av uteklassrum, från ett basläger till det stora uteklassrummet!

Läs mer här!

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor