Satsning på skogsforskning

Written by admin On the 0 Comments
- Det kommer att behövas forskning både för att möta klimatförändringarna, men kanske framför allt för att hejda dem. För mig handlar det om att vi ska bruka utan att förbruka, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Forsknings- och innovationspropositionen som presenteras i dag innehåller stora satsningar på de gröna näringarna. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU får ökade forskningsanslag på 95 miljoner kronor fram till och med 2012. Dessutom stärks forskning som kommer de gröna näringarna till del med cirka 300 miljoner kronor. Ett av de prioriterade områdena är klimat. Jord- och skogsbruket berörs starkt av klimatfrågan.- De gröna näringarna står inför en gigantisk uppgift i klimatförändringarnas spår. Det kommer att behövas forskning både för att möta klimatförändringarna, men kanske framför allt för att hejda dem. För mig handlar det om att vi ska bruka utan att förbruka, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson. Forskning kring skogs- och övrig växtråvara kommer att få ökade medel, liksom forskning kring klimatförändringarnas konsekvenser för jord- och skogsbruket. Detta innebär mer forskning kring växtförädling för att kunna anpassa grödor till ett förändrat klimat, samt hur nya skadegörare och ogräs i klimatförändringens spår ska kunna bekämpas. Forskning kring hur sektorns utsläpp av växthusgaser ska kunna reduceras är ett annat område som får ökade resurser. Jord och skogsbruket kommer även att ha stor nytta av den forskning kring klimatmodeller som nu får ökade anlag på 40 miljoner kronor. En särskild satsning görs på energikombinat med fokus på andra generationens biodrivmedel, och förnybara material och biobaserade produkter.
Uppdaterad:

Sidor