Satsar på utomhuspedagogik

Written by admin On the 0 Comments
Under 2008 kommer 19 anställda vid Skogsstyrelsen att lära sig mer om utomhuspedagogik.
Utbildningen sker i samarbete med Nationellt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.Första kurstillfället, som hölls i mars vid Vara naturskola, innehöll bland annat att bygga hinderbana, göra ritkol och tjära, samarbetsövningar och tips på hur man kan jobba med skolans olika ämnen utomhus. Kommande kurstillfällen kommer att innehålla ledarskap i skogslandskapet, att läsa spåren av naturens och kulturens krafter i landskapet och mycket mer.Utbildningens syfte är att öka kunskaperna om lärandets teori och praktik baserad på utomhuspedagogisk grundsyn och arbetssätt. Att informera och utbilda allmänhet, skogsägare och andra om skogen och skogsbruket är en av Skogsstyrelsens viktigaste uppgifter.TEXT KATARINA EKBERG
Uppdaterad:

Sidor