Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget
Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.

Marie Kaliff, marknads-utbildningsansvarig på Natur & MiljöbokenJag heter Marie Kaliff och arbetar som marknads-/utbildningsansvarig på Natur & Miljöboken sedan närmare 18 år tillbaka. Jag har haft förmånen att få bo Vemdalen under några år när barnen växte upp, så skog och fjäll är en viktig rekreationsplats för mig.

I mitt arbete får jag vara med att ge den uppväxande generationen kunskap om natur och en hållbar livsstil. Detta viktiga arbete har under åren utvecklats, och blivit en av de viktigaste frågorna i samhället idag!

Min roll innebär inspiration till hållbarhet i lärandet
Min viktigaste uppgift i arbetet är att vara en inspiratör för lärare och elever samt ge företag möjlighet att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett spännande sätt. Personligen är jag sedan barnsben van att vistas i naturen och är väldigt stor fantast av utomhusaktiviteter där vandring, skidåkning och kajak paddling är favoriterna. Intresset för skog och natur sitter i generna helt enkelt!  Det är också något jag försöker förmedla i mötet med skolbarnen, nyfikenheten för att uppleva skogen.

Vart du än bor i Sverige så har du naturen inom räckhåll, och att lära sig att ta njuta och ta hand om den på bästa sätt är viktigt i vår digitala värld! Jag trivs oerhört bra med att representera ett företag som arbetar med den viktiga visionen att ge Sveriges unga kunskaper om natur och hållbar utveckling! Att få vara med att ge den uppväxande generationen kunskap om natur och en hållbar livsstil har under åren utvecklats, och blivit en av de viktigaste frågorna i samhället idag!

Natur & Miljöboken
Svenska Kunskapsförlaget är ansvarig utgivare för läromedelsserien Natur & Miljöboken.
Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993, vår vision är att vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Vi arbetar uteslutande med att driva samhällsprojektet och årligen utge läromedelsserien Natur & Miljöboken.

Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer, tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra tryckta och digitala läromedel till grundskolans årskurs 4-6. Med vår samtids klimatproblematik och de allvarliga konsekvenser som redan nu är vardag i många av världens länder, är natur- och miljökunskap en vetskap vars vikt aldrig kan betonas nog.

Årligen når vi 200 000 barn och 17 000 lärare, med uppdaterat, aktuell och faktagranskat läromedel som är en gåva till barnen. Läraren använder sin Lärarhandledning med färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment. Handledning finns för alla steg och är kompatibel med miljömålen i Lgr 11

Vårt samarbete med Skogen i Skolan
Vi på Svenska Kunskapsförlaget tror på samarbeten och att många olika sätt behövs för att driva arbetet framåt mot en hållbar livsstil. Vi möter ständigt barn och lärare som är intresserade, nyfikna och engagerade i vår svenska skog och mark. Då blir det naturligt att samverka tillsammans med Skogen i Skolan som har som uppgift att inspirera, informera och lära Sveriges skolor om skogen.

Sedan 2017 informeras mellanstadielärare I Natur & Miljöbokens samtliga lärarhandledningar om Skogen i Skolans arbete och läromedel som finns att hämta för nyfikna lärare. Vi tar även hjälp av Skogen i Skolan för att faktagranska våra avsnitt om skogsbruk, fakta om den svenska skogen och andra relaterade frågor.

Mer information
Hör av dig till Svenska Kunskapsförlaget för att erhålla dina exemplar av Natur & Miljöboken till din skola. Besök: https://nmboken.se. Mejl till: info@nmboken.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor