Så ska skogens kulturarv skyddas

Written by admin On the 0 Comments
Genom ett internetbaserat hjälpmedel ska kunskaperna om forn- och kulturlämingar öka hos skogsbrukarna.
Många fornlämningar och andra kulturmiljöer löper risk att skadas vid avverkning och markberedning. Därför ska nu Skogforsk, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och LRF Skogsägarna ta fram ett interaktivt webbaserat hjälpmedel, vars mål är att öka kunskaperna om hur forn- och kulturminnen kan skyddas.- Med kunskap om hur olika kulturmiljöer ser ut, var de finns och med varsam skötsel kan vi bevara de historiska spåren, samtidigt som vi bedriver ett rationellt skogsbruk, säger Mats Hannerz, projektledare på Skogforsk.I första hand är verktyget tänkt för skogsägare och deras rådgivare, men det kan också användas av studenter, lärare och inventerare.Sajten blir en del av Skogforsks internetbaserade kunskapssystem Kunskap Direkt och kommer att innehålla beskrivningar, råd, filmsekvenser och illustrationer kombinerat med databas- och kartinformation från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Projektet, som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, beräknas vara färdigt våren 2008.
Uppdaterad:

Sidor