Region Västra Götaland utlyser tävling och utbildar lärare

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den 7 februari hade Region Västra Götaland ett styrgruppsmöte på Navet Sciencecenter i Borås. På mötet rapporterade regionsamordnaren Daniel Thorell om genomförda aktiviteter under 2011 och vad man planerar under 2012. Det innebär till exempel att man kommer att kontakta högskolor och lärarutbildningar där Skogen i Skolan inte är involverade och erbjuda skogsdagar eller studiebesök för lärarstudenter. Dessutom kommer det att bli en tävling om vilka skolor som har de bäst uppdaterade skolskogssidorna på Skogen i Skolans webbplats.

Styrgruppens ordförande Hans-Jöran Hildingsson, Skogssällskapet, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Hans-Jöran ingår dessutom i styrelsen för Föreningen Skogen som från årskiftet ansvarar för det nationella kansliet.

Styrgruppens medlemmar representerar Sydved, Svenska kyrkan, Sveaskog, Göteborgs universitet, Skogssällskapet, Derome, Södra och Skogsstyrelsen varav merparten deltog i mötet.

Gunilla Häggström, webbredaktör på Föreningen Skogen, visade Skogen i Skolans och SkogsSveriges nya webbplatser samt nyhetsbrev. Efter den pågående kvalitetsperioden kommer det att finnas utrymme för vidareutveckling av Skogen i Skolans webbplats. Några idéer som diskuterades på mötet var att marknadsföra produkter på de regionala sidorna, t.ex. lärarfortbildning, hur man startar en skolskog, att man kan låna en skolskogslåda och arrangemang av skogsdagar för lärarstudenter.

Skolorna inom regionen Västra Götaland ska löpande kunna ansöka om medel för projekt/aktiviteter inom området skog/skogsbruk/skolskog. Riktlinjer kommer att finnas för vilken typ av projekt/aktiviteter som ska prioriteras samt hur mycket en skola kan/bör få. Det planeras också för utbildning/skogsdagar för studie- och yrkesvägledare, elever, lärare och lärarstudenter t.ex. i ny eller befintlig skolskog, alternativt i samband med lärarkonferens/studiedag.

Förutom detta vill man att minst fem skolskogar inom varje Skogsstyrelsedistrikt ska bli aktiverade vilket kan innebära t.ex. utbildning för lärare i sin skolskog och/eller uppdatering av information på hemsidan om skolans skolskog.

/Gunilla Häggström
gunilla.h@skogen.se
Webbredaktör

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor