Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014. Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens Mästare som vänder sig till sjundeklassare och Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka kunskapen om skog hos eleverna.

Skogskollo för tjejer
Landsbydsdepartementet skapade Skogsriket under 2011 med ambassadörer i olika delar av landet. I Västerbotten bildades då en grupp som var en styrgrupp för Skogsriket i Västerbotten. I styrgruppen för Skogsriket Västerbotten ingår företrädare för myndigheter, företag och universitet. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande för Skogsriket Västerbottens styrgrupp. För koordinering, stöd och beredning finns ett sekretariat. I gruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Martinsons, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret , SCA Skog och Lapplandssafari.

Landsbygdsdepartementet lanserade en jämställdhetsstrategi med namnet: Jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi.
Här kan du få veta mer om den regionala jämställdhetsstrategin, läs mer.

På initiativ av Länsstyrelsen Västerbotten initierades ett Skogskollo som ett pilotprojekt under 2012 under en dag då fyra tjejer deltog. Målgruppen för Skogskollot är tjejer som har avslutat årskurs 5 och ska börja årskurs 6.

Under 2013 arrangerades två kollon i Västerbotten; ett i Burträsk och ett i Umeå där båda var ett samarbete med Naturbruksgymnasierna. Totalt 15 deltagare fördelades mellan fyra i Burträsk och 11 tjejer i Umeå. Det primära i programmet var att visa kvinnliga förebilder och bredden av yrken inom skogssektorn. Utvärderingarna visade att tjejerna ville vara på kollot under längre tid då de inte hann med alla roliga aktiviteter och de ville också få mer tid för att lära känna sina nya kompisar.

Under 2014 utökades verksamheten då även Skogen i Skolans Region Västernorrland deltog förutom Region Västerbotten. Skogskollot pågick på Naturbruksgymnasiet i Burträsk i Västerbotten och i Skedomsskolan i Västernorrland. 17 tjejer deltog i Västerbotten och 16 stycken i Västernorrland.

Budskapet har handlat om att öka jämställdheten i skogssektorn vilket har fallit väl ut i mediabevakningen.
Regionsamordnare Erika Nilsson fick under 2014 Norra skogsägarnas utmärkelse Norras framtidspris för sitt arbete med Skogskollo.

Förutom Skogskollot arrangerar Skogen i Skolans Region Västerbotten också tävlingarna Skogens Mästare och Skogssnilleblixten.
Skogens Mästare vänder sig till sjundeklassare som i flera steg får kunskap om skog via Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen.
Skogssnilleblixten är ett helt nytt koncept som lanseras av Region Västerbotten under 2015. Skogssnilleblixten ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 7-9 och baseras på Skogen i Skolans läromedel Skogens produkter som skickas ut till klassen vid tävlingens början. Anmälan senast den 15 februari!

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Ekar på Stora Skuggan Foto: Anna Steinwall

  Visa upp skolans bästa utemiljö i vår kampanj #uteklassrummet under september/oktober

  Skolan spelar en stor roll för barns kunskap om naturen och vana att vistas utomhus. I september och oktober under Friluftslivets år 2021 kommer Luften är fri (där Skogen i Skolan är med) lyfta skolan och vikten av utomhuspedagogik lite extra.
 • Bild på ett basläger. Foto Jens Meyer

  Skapa ett eget uteklassrum!

  Flyttar man ”klassrummet” ut i skogen får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen.
 • Träden räddar världen!

  Vilka produkter från skogen är viktiga för dig? Vi har lektioner som handlar om hur produkter från skogen kan bidra till en mer hållbar utveckling.
 • Boka kostnadsfritt uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan!

  Skolor och pedagogiska verksamheter för barn och unga kan boka klassrummet kostnadsfritt från en halvtimme upp till en heldag genom Skogen i Skolan Mälardalen. Uteklassrummet har en area på 50 kvm, med bänkar och en eldstad.
 • Ny affisch om skogsbrukets kretslopp!

  Efterfrågan på förnybara skogsprodukter är stor just nu och självklart präglar det våra skogar. Men visste du att det finns ungefär dubbelt så mycket träd i de svenska skogarna idag om man jämför med för 100 år sedan! Det beror bland annat på bra plantmaterial, bättre metoder för återväxt och på att man hela tiden ser till att hålla skogen frisk och växtkraftig.
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.

Sidor