Region Värmland visade SYV:ar på skogsbranschens bredd av yrken

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Studie- och yrkesvägledare på besök på Stora Enso Consumer Board Skoghall
Dagen inleddes med ett studiebesök på Stora Enso Consumer Board Skoghall med 130 olika yrkeskategorier och sedan ett fältbesök på en avverkningsplats med Mellanskog och tre studenter (Skogstekniker)från Gammelkroppa Skogsskola.

Målgrupp för aktiviteten var studie- och yrkesvägledare i grundskola och gymnasium som den 20 mars deltog på dagen som anordnades av Skogen i Skolans region Värmland. Antalet personer som söker sig till skogen och skogsindustrin för sitt yrkesförvärv är en minskande skara, trots att Värmland är ett skogslän med en stark skogsindustri och ett aktivt skogsbruk. Det var huvudanledningen till att Region Värmland bjöd in till en dag med kunskap om skogsbruk och skogsindustri liksom om ett antal av de yrken som finns inom denna framtidsbransch. Studie- och yrkesvägledare är en mycket viktig målgrupp då de träffar framtidens medarbetare och vägleder dem i deras utbildningsval.

Dagen utgick från Karlstad där deltagarna transporterades med buss till Stora Enso Consumer Board som berättade om 130 olika yrkeskategorier. Yrken inom skogsbruket har traditionellt ansetts som yrken förbehållet män. Så är inte fallet, skogsyrken passar lika bra för kvinnor som för män och dessutom så finns starka önskemål om att arbeta för en bättre könsfördelning inom branschen.

Därefter gjordes ett fältbesök hos skogsmaskin med medverkan av studenter från Gammelkroppa Skogsskola. Efter en fika vid brasan avslutades dagen på Skogsstyrelsens kontor i Karlstad.

Utsikt från bruket

Mer information

 

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor