Region Mälardalen satsar på marknadsföring mot skolor

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Under styrgruppsmötet den 23 mars beslutades att en del av Region Mälardalens budget för 2012 skulle gå till marknadsföring av Skogen i Skolan mot kontaktpersoner på skolor inom området. Region Mälardalen har hundratals skolor med tusentals elever och lärare och marknadsföringen kommer att ske till kontaktpersoner med ett informationsbrev, en broschyr om Skogen i Skolan och ett antal läromedel.

Syftet med marknadsföringen som Region Mälardalen gör i år är dels att informera om Skogen i Skolans verksamhet, dels att få lärare att beställa och använda läromedlen och att få fler skolskogar.

Se länkar på sidan för att läsa mer om de sex läromedlen som finns framtagna för Skogen i Skolan. Via den andra länken kan du se vilka som ingår i styrgruppen för Region Mälardalen.
Läromedel för Skogen i Skolan
Styrgruppen för Region Mälardalen

Staffan Dackman är regionsamordnare för Skogen i Skolan.
- Jag ska ta reda på bra kontaktpersoner för skolorna i regionen och det kan röra sig om både rektorer, lärare och studievägledare. Sedan skickar vi ut ett informationsbrev med Skogen i Skolans broschyr och några provexemplar på läromedlen. Vi räknar med att få gensvar på detta och därigenom nå ut till fler lärare och elever i det stora området som sträcker sig från Västmanland, Uppland, Stockholms län och Södermanland, säger Staffan Dackman.

Region Mälardalen har också medverkat i Skogens dagar som bl.a. arrangerades av Skogsindustrierna. Detta pågick under tio år på 1990-talet. Därefter har Jorden och skogen i Storstan på Skansen varit det primära evenemanget inom regionen. År 2012 sker det den 4-6 september då tusentals elever får lära sig mer om jord- och skogsbruk och det är LRF som står för arrangemanget.
Läs mer om evenemanget via länken:
Jorden och Skogen i Storstan 2012

Regionsamordnare Staffan Dackman har arbetat som skogstekniker på en skogsägarförening i Norrtälje-Märsta innan han 1983 kom till Skogsstyrelsen som från början hette Skogsvårdsstyrelsen. Förbundet Skog och ungdom, en ideell systerorganisation till 4H-gårdarna, bildades för 50 år sedan. Där ordnade Staffan ledarutbildningar för lokalavdelningar, t.ex. motorsågsutbildningar.

- Jag är ställföreträdande distriktschef och har mitt kontor i Vallentuna i utkanten av Stockholms län. Jag har arbetat med Skogen i Skolan på olika sätt i 20 års tid, mest med aktiviteter på Ladviks kursgård i Vaxholm. Eleverna får komma på en  halvdags skolbesök och det finns en tre km lång skolstig där med tipspromenad. Jag ser nu mycket fram emot att få möta fler elever och lärare och sprida kunskapen om vår skog genom marknadsföringen av Skogen i Skolans läromedel mot det stora området i region Mälardalen, säger Staffan Dackman.

/Gunilla Häggström
Webbredaktör
Skogen i Skolan

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor