Rapportera skyddsvärda träd

Written by admin On the 0 Comments
Finns det skyddsvärda träd i skogen du vistas i? På trädportalen kan du rapportera in träd som är biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla.
Trädportalen är en oberoende samlingsplatsför uppgifter om skyddsvärda träd.Portalen har utvecklats och drivs av ArtDatabanken,på uppdrag av Naturvårdsverket.Portalen öppnades i november 2008 och ärfri att använda för alla.Som registrerad användare kan durapportera in träd till portalen, och dukan söka i databasen utifrån en mängdkategorier.
Uppdaterad:

Sidor