Professor Carl Lind

Written by admin On the 0 Comments
Linné höll linden högt bland de svenska träden. Så här beskriver han trädslaget på sin västgötaresa 1746:
Lind är det angenämaste trä i ängar, dem hon göder med sina blad eller löv och vederkvicker med sin skugga, utom det att löven äro goda till lövflängningar och barken till bast.I maj månad för 300 år sedan föddes Carl Linnaeus i Råshult i Småland. Vi känner honom idag som Carl von Linné och hyllar honom som en av de största bland naturforskarna.Carl von Linnés far hette ursprungligen Nils Ingemarsson, men tog sig namnet Linnaeus efter den stora lind som växte på gränsen till familjens ägor. Lind, eller linn, som trädslaget hette i folkmun, är alltså upphovet till Linnaeus eller, von Linné, som han hette efter adlandet 1757. Senare uppkallades en liten vacker blomma efter von Linné, Linnean (Linnaea borealis.) Lind heter på latin Tilia cordata. Linden som gav Linné sitt namn var mycket stor och gammal. Den var helt omkullfallen i början av 1800-talet, men den sköt nya rotskott och har på så sätt levt vidare in i vår tid. När det japanska kejsarparet besökte Sverige och linnéfirandet i våras överlämnades ett lindträd med ursprung från Linnés lind till dem.
Uppdaterad:

Sidor