Plantering i skolskogen

Written by admin On the 0 Comments
Mer än trettio elever från årskurs 4 till 6 hjälpte till med att plantera i Vislandaskolans skolskog i början av maj.
FOTOSkolskogen i Vislanda drabbades hårt av stormen Gudrun. I början av maj var ett trettiotal elever ute och återbeskogade cirka ett och ett halvt hektar.
- Vi har satsat på ädellöv, berättar Marianne Sundlöf, lärare på Vislandaskolan och kontaktperson för Skogen i Skolan. Ek, lind, ask och lönn har planterats i ett inhägnat område. Inhägnaden behövs för att hålla älgar och rådjur borta från de begärliga plantorna. Längs det motionsspår som går genom skolskogen har man planterat fågelbär.
- Planteringen genomfördes under ledning av Skogssällskapet, och de båda männen från företaget var mycket imponerade av elevernas arbete, säger Marianne.
Uppdaterad:

Sidor