Plantera, avverka och tillverka

Written by admin On the 0 Comments
Lär dig mer om kretsloppet i skogen och hur skogen och dess produkter kan fungera som en kolsänka.
Genom att bruka skog och använda skogsbaserade produkter bidrar vi med en viktig insats för klimatet och miljön. På den här sajten kan du pröva på att plantera och avverka skog samt tillverka ett föremål av trä.
Uppdaterad:

Sidor