På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV
Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.

Jens Meyer arbetar som Regionsamordnare Skogen i Skolan i Värmland parallellt med att vara högstadielärare på deltid.

Jens Meyer delar sin tid mellan att vara Regionsamordnare och högstadielärare– Vi arrangerar studiedagar för för SYV i Värmland.  Samarbetet med den regionala styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen vi besöker. Kompetensförsörjningen ligger i allas intressen vilket öppnar kontaktvägar in i företagen och underlättar prao-möjligheter. Alla 16 kommuner bjuds in även fristående skolor. Aktiviteten pågår under heldagar med busstransport med fältbesök, gallring, slutavverkning och besök på ett pappersbruk, säger Jens Meyer.

Under studiedagarna belyser alla och pratar om jämställdhet i skogs- och pappersindustrin samt möjligheter att arbeta med könsneutrala jobb.

– Vi tar in intressanta föreläsare som berättar om nyheter inom skoglig forskning. Vi besöker också en skogsbruksskola i Sunne. Förutom detta presenterar vi Skogen i Skolans webbplats med läromedel, faktablad och utomhuspedagogiska övningar.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor