Ökad tillväxt

Written by admin On the 0 Comments
Trots bl.a. stormar, älgen och mer skydd av skogsmark ökar virkesförrådet och den avverkningsbara skogen i Sverige.
Det totala virkesförrådet, dvs stamvolymen av alla träd, i landets skogar är idag ca tre miljarder kubikmeter.Vill du veta mer om det aktuella läget kring våra skogar. Klicka då på Läs mer för länk till SLU och artikel på deras hemsida.
Uppdaterad:

Sidor