Öka skogens produktion

Written by admin On the 0 Comments
Regeringens kommission vill öka skogens produktion med tjugo procent för att bryta Sveriges oljeberoende.
Kommissionen mot oljeberoende presenterade idag sin rapport om hur Sveriges oljeberoende ska vara brutet till 2020.Trafik står för den största förbrukningen av olja. Kommissionen vill att användningen av fossil diesel och bensin ska minska med 40 – 50 procent till 2020. För detta krävs en snabb tillväxt i användningen av alternativa bränslen. Produktionen av drivmedel från det svenska skogs- och jordbruket måste öka. Kommissionen vill därför att staten bör stödja demo- och pilotanläggningar för att starta produktion av andra generationens biodrivmedel, exempelvis syntetgasbränslen, skogsbaserad etanol och biogas från bioråvaror som produceras på åker och i skog. Kommissionen föreslår också att uttaget från de svenska skogarna ska öka. Tillväxt och uttag ska ökas med 15-20 procent genom effektivare skötsel i form av röjning, gallring, förädlat plantmaterial, dikesrensning och gödsling, samt genom intensiv odling av gran och löv på några procent av arealen. Nedlagd åkermark, omfattande runt 300 000 – 500 000 hektar kan odlas med energigrödor och energilövträd. – Transportområdet är den svåraste uppgiften, men det finns väldiga möjligheter och chanser att genomföra förändringen och en bred acceptans från konsumenterna, sa statsminister Göran Persson på presskonferensen.– En ökad tillväxt i skogen som ger utrymme för en ökad användning av inhemsk förnyelsebar skogsråvara för produktion av värme, el och fordonsbränsle har positiva effekter – inte bara genom lägre klimatpåverkande utsläpp, utan även genom att det skapar fler jobb och förbättrar Sveriges ekonomi, kommenterar Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.Från Skogsindustrierna välkomnas också kommissionens rapport, men Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson vill höja några varnande fingrar:– Skogsråvaran måste användas där den gör störst nytta för Sverige. Värdet av virke som förädlas i sågverks- och pappersindustrin är många gånger högre än om det används som biobränsle. Stöd och subventioner för att främja uthållig energiproduktion måste utformas på ett sätt så att det inte snedvrider konkurrensen om råvarorna.– En ökad skogsproduktion förutsätter mer skogsgödsling, större andel snabbväxande trädslag och att det inte fattas nya beslut om ytterligare reservatsavsättningar.
Uppdaterad:
  Annons
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: SNS, Skogen i Skolan
  Den nordiska skogssektorn är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS). - Inom Skogen i Skolan arbetar vi ständigt med mångfald och inkludering. Det gör att vi har aktiviteter som kollo för tjejer och integration förutom tävlingen Skogens Mästare där finallagen har jämnt antal killar och tjejer säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan. / SNS och Skogen i Skolan
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • Vi vill säkerställa att det även i framtiden finns folk som bryr sig om och vill arbeta med skogen

  Ni har nyligen lanserat ett nytt digitalt läromedel – Skogslektioner. Det tar upp skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. – Skogen väver samman alla delar av hållbar utveckling: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala perspektivet. Vi vill förmedla hopp och handlingskraft och visa på skogens många möjligheter. Med ett digitalt läromedel kan vi nu nå även dem som inte har en skog runt knuten, säger Theresa von Hofsten, Skogen i Skolan / Handelsbanken, Skog och lantbruk
 • Nu kör "Halvan" skogsmaskin

  Många känner till den populära barnboksfiguren ”Halvan” och nu släpps boken ”Här kommer skogsmaskinerna”. Även figuren Jonna, som kör skotare, är med i boken. Boken bygger på besök hos Sveaskog och en avverkning i Västmanland under försommaren 2019.

Sidor