Öka skogens produktion

Written by admin On the 0 Comments
Regeringens kommission vill öka skogens produktion med tjugo procent för att bryta Sveriges oljeberoende.
Kommissionen mot oljeberoende presenterade idag sin rapport om hur Sveriges oljeberoende ska vara brutet till 2020.Trafik står för den största förbrukningen av olja. Kommissionen vill att användningen av fossil diesel och bensin ska minska med 40 – 50 procent till 2020. För detta krävs en snabb tillväxt i användningen av alternativa bränslen. Produktionen av drivmedel från det svenska skogs- och jordbruket måste öka. Kommissionen vill därför att staten bör stödja demo- och pilotanläggningar för att starta produktion av andra generationens biodrivmedel, exempelvis syntetgasbränslen, skogsbaserad etanol och biogas från bioråvaror som produceras på åker och i skog. Kommissionen föreslår också att uttaget från de svenska skogarna ska öka. Tillväxt och uttag ska ökas med 15-20 procent genom effektivare skötsel i form av röjning, gallring, förädlat plantmaterial, dikesrensning och gödsling, samt genom intensiv odling av gran och löv på några procent av arealen. Nedlagd åkermark, omfattande runt 300 000 – 500 000 hektar kan odlas med energigrödor och energilövträd. – Transportområdet är den svåraste uppgiften, men det finns väldiga möjligheter och chanser att genomföra förändringen och en bred acceptans från konsumenterna, sa statsminister Göran Persson på presskonferensen.– En ökad tillväxt i skogen som ger utrymme för en ökad användning av inhemsk förnyelsebar skogsråvara för produktion av värme, el och fordonsbränsle har positiva effekter – inte bara genom lägre klimatpåverkande utsläpp, utan även genom att det skapar fler jobb och förbättrar Sveriges ekonomi, kommenterar Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.Från Skogsindustrierna välkomnas också kommissionens rapport, men Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson vill höja några varnande fingrar:– Skogsråvaran måste användas där den gör störst nytta för Sverige. Värdet av virke som förädlas i sågverks- och pappersindustrin är många gånger högre än om det används som biobränsle. Stöd och subventioner för att främja uthållig energiproduktion måste utformas på ett sätt så att det inte snedvrider konkurrensen om råvarorna.– En ökad skogsproduktion förutsätter mer skogsgödsling, större andel snabbväxande trädslag och att det inte fattas nya beslut om ytterligare reservatsavsättningar.
Uppdaterad:
  Annons
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti

Sidor