Ny Sverigeunik gymnasieutbildning med fokus miljö och natur

Written by admin On the 0 Comments
Jämtlands Gymnasium Torsta satsar på en ny utbildning som ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med kompetens inom miljö- och naturvård. Det handlar om en treårig gymnasieutbildning till skogs- och miljövårdare som drar igång höstterminen 2017, och kan sökas nu i januari. / Torsta

- I dialog med företag och myndigheter inom näringen, bland annat Skogsstyrelsen, Sveaskog, Länsstyrelsen och SCA har vi tittat på behov och framtidens kompetensförsörjning, vilket har mynnat ut i en ny Sverigeunik gymnasieutbildning, säger Ulf Moe, skogslärare vid Jämtlands Gymnasium Torsta.

Naturbruksprogrammets inriktning Skog med yrkesutgång skogs- och miljövård ger eleverna en gedigen utbildning med stark miljöprofil och möjlighet till eftergymnasiala studier. Natur- och landskapsvård, fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, naturkunskap och biologi är några av kurserna som läses och ger eleverna god kunskap om de ekologiska och biologiska processerna i skog, mark och vatten. Även entreprenöriellt lärande löper som en röd tråd genom utbildningen.

- Det känns väldigt bra att kunna erbjuda eleverna en utbildning som ger dem efterfrågad kompetens inom natur- och miljövård och därmed goda chanser till framtida jobb och vidare studier, säger Per-Erik Nemby, rektor Jämtlands Gymnasium Torsta.
Efter avslutad utbildning kan eleverna bland annat arbeta med skötsel av reservat och andra hänsynskrävande biotoper, skogs- och landskapsplanering, fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, utöver traditionellt skogsbruk.

- Kompetens inom miljö-, natur- och skogsvård är efterfrågat i vårt arbete för en uthållig god avkastning och en rik och varierande skogsmiljö, säger Erik Kretz, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Inför gymnasievalet i januari erbjuder Jämtlands Gymnasium Torsta elever att praktiskt prova på att vara elev på Torsta under programdagarna 7-8 december.

Läs mer om utbildningen här

Mer information
Ulf Moe, skogslärare, 0640-188 12, ulf.moe@torsta.se Per-Erik Nemby, rektor, 0640-188 29, per-erik.nemby@torsta.se

Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vi arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

Uppdaterad:

Sidor