Ny Skolskog i Storfors

Written by admin On the 0 Comments
107 Skolskogen i Värmland invigdes den 14 oktober.
Området där Skolskogen finns ligger i nära anslutning till skolan, vilket gör att skolskogen kommer att bli ett naturligt komplement till undervisningen , ett klassrum i naturen, säger Ulla Karlsson, rektor på skolan. Markägare StoraEnso är mycket positiv till att upplåta mark för ändamålet. Jens Meyer, projektledare för Skogen i Skolan i Värmland, har planerat och byggt det som är starten för den nya Skolskogen i Storfors.Under Läs mer finner ni länk till Storfors kommuns hemsida med mer från invigningen av Skolskogen.
Uppdaterad:

Sidor