Ny affisch om skogsbrukets kretslopp!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Efterfrågan på förnybara skogsprodukter är stor just nu och självklart präglar det våra skogar. Men visste du att det finns ungefär dubbelt så mycket träd i de svenska skogarna idag om man jämför med för 100 år sedan! Det beror bland annat på bra plantmaterial, bättre metoder för återväxt och på att man hela tiden ser till att hålla skogen frisk och växtkraftig.

 

Skogen i Skolan har tagit fram en affisch som på ett enkelt sätt beskriver skogsbrukets kretslopp: Markberedning, Återbeskogning, Ungskogsröjning, Gallring, Slutavverkning och Uttransport.

Vi hoppas att affischen kommer finnas på väggen i många klassrum över hela landet så att ännu fler får kunskap om skogsbruket i Sverige. 

Den här länken tar dig till mer information om affischen och hur du beställer den: https://www.skogeniskolan.se/laromedel/tryckta-laromedel

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor