Nordliga myrar binder kol

Written by admin On the 0 Comments
Myrar i Norrland binder mer kol än de avger till atmosfären.
Nordliga myrar binder kolMyrar har vuxit till och bundit in kol i växtmaterial sedan senaste istiden. Kolet lagras i myren och bildar torv i stället för att avges till atmosfären. Forskning på senare år har dock visat att myrar både kan binda och avge koldioxid beroende på temperatur och vattentillgång. Jörgen Sagerfors, SLU, har funnit att norrländska myrar binder mer koldioxid än de avger. Han har dessutom visat att upptaget av koldioxid är stabilt även när nederbörd och temperatur varierar. Jämförelser med resultat från andra myrar visar att andra myrtyper kan vara mer känsliga för ändringar i nederbörd och temperatur. Den myrtyp som Sagerfors har studerat är vanlig i hela det nordliga barrskogsbältet och det är därför troligt att resultaten är giltiga också i andra länder.
Uppdaterad:

Sidor