Noraelever kan söka pengar för skogsutbildning

Written by admin On the 0 Comments
Stadrafonden premierar fortsatt utbildning efter gymnasieskola till elever från Nora kommun, med företräde för utbildning inom yrkesområdena bergshantering och skogsbruk. / NA.se
Uppdaterad:

Sidor