Naturvård nära dig

Written by admin On the 0 Comments
Nu kan du spana in Sveaskogs naturvårdsområden i hela Sverige. Kolla vad som finns närmast din skola!

Nu kan du spana in Sveaskogs naturvårdsområden i hela Sverige. Kolla vad som finns närmast din skola!

Finns det skyddad skog nära din skola? Med Sveaskogs nya kartverktyg är det möjligt att zooma in en naturvårdsskog nära dig och se vilket skydd skogen har.
- Det är en funktion som inte har funnits hos någon markägare tidigare, säger Marlene Lidén, skogsekolog på Sveaskog.
För att välja ut vilka skogsområden som ska bli naturvårdsskogar har Sveaskog använt en egen urvalsmetod. Först har områden valts ut med hjälp av företagets register.
- I det registret finns uppgifter som samlats in av bland annat avverkningsplanerare. Utifrån uppgifterna bedömer vi vilka områden som troligtvis har höga naturvärden idag, och vilka som kan komma att ha höga naturvärden i framtiden, säger Marlene.
De utvalda områdena besöks under fältsäsongen av inventerare som bedömer skogens naturvärden. Under fjolårssäsongen inventerades 15 000 hektar i Norrbotten. Under årets säsong ska dubbelt så mycket inventeras.
- Vi satsar på att uppdatera kartan och databasen 1-2 gånger om året.
Inventering, bedömning och klassificering av naturvärdesskogarna kan beskrivas som en uppåtgående spiral. Längst ner i spiralen finns områden som idag är triviala produktionsskogar, men med potential att utveckla höga naturvärden. När sedan till exempel en avverkningsplanerare eller kanske en ideell naturinventerare upptäcker och rapporterar in höga naturvärden blir resultatet troligtvis att det nya området tar plats i spiralen och knuffar ut den triviala skogen.
- På hemsidan kan vem som helst rapportera in upptäckter till oss. Rapporterna hamnar på en lista över lokaler som ska undersökas och bedömas. Det är viktigt för oss att ha en dialog med alla som vistas i skogen.
Marlene vill också uppmana skolor att använda kartverktyget.
- Man kan ju se vilka naturvårdsskogar som finns närmast skolan, och även var Sveaskog har mark i övrigt. Om man hittar något som verkar ha höga naturvärden, och som vi inte upptäckt, så får man väldigt gärna skicka in ett tips! Det man kan leta efter är områden med mycket ädellöv eller grova lövträd, väldigt gamla träd, bäckmiljöer med artrik högörtsvegetation, eller mycket död ved.

I nummer 2/08 av Tidningen Skogen i Skolan kan du läsa mer om naturvård.
Tidningen kommer i mitten av april.

Uppdaterad:

Sidor