Naturvård nära dig

Written by admin On the 0 Comments
Nu kan du spana in Sveaskogs naturvårdsområden i hela Sverige. Kolla vad som finns närmast din skola!

Nu kan du spana in Sveaskogs naturvårdsområden i hela Sverige. Kolla vad som finns närmast din skola!

Finns det skyddad skog nära din skola? Med Sveaskogs nya kartverktyg är det möjligt att zooma in en naturvårdsskog nära dig och se vilket skydd skogen har.
- Det är en funktion som inte har funnits hos någon markägare tidigare, säger Marlene Lidén, skogsekolog på Sveaskog.
För att välja ut vilka skogsområden som ska bli naturvårdsskogar har Sveaskog använt en egen urvalsmetod. Först har områden valts ut med hjälp av företagets register.
- I det registret finns uppgifter som samlats in av bland annat avverkningsplanerare. Utifrån uppgifterna bedömer vi vilka områden som troligtvis har höga naturvärden idag, och vilka som kan komma att ha höga naturvärden i framtiden, säger Marlene.
De utvalda områdena besöks under fältsäsongen av inventerare som bedömer skogens naturvärden. Under fjolårssäsongen inventerades 15 000 hektar i Norrbotten. Under årets säsong ska dubbelt så mycket inventeras.
- Vi satsar på att uppdatera kartan och databasen 1-2 gånger om året.
Inventering, bedömning och klassificering av naturvärdesskogarna kan beskrivas som en uppåtgående spiral. Längst ner i spiralen finns områden som idag är triviala produktionsskogar, men med potential att utveckla höga naturvärden. När sedan till exempel en avverkningsplanerare eller kanske en ideell naturinventerare upptäcker och rapporterar in höga naturvärden blir resultatet troligtvis att det nya området tar plats i spiralen och knuffar ut den triviala skogen.
- På hemsidan kan vem som helst rapportera in upptäckter till oss. Rapporterna hamnar på en lista över lokaler som ska undersökas och bedömas. Det är viktigt för oss att ha en dialog med alla som vistas i skogen.
Marlene vill också uppmana skolor att använda kartverktyget.
- Man kan ju se vilka naturvårdsskogar som finns närmast skolan, och även var Sveaskog har mark i övrigt. Om man hittar något som verkar ha höga naturvärden, och som vi inte upptäckt, så får man väldigt gärna skicka in ett tips! Det man kan leta efter är områden med mycket ädellöv eller grova lövträd, väldigt gamla träd, bäckmiljöer med artrik högörtsvegetation, eller mycket död ved.

I nummer 2/08 av Tidningen Skogen i Skolan kan du läsa mer om naturvård.
Tidningen kommer i mitten av april.

Uppdaterad:
  Annons
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.

Sidor