Naturskyddsföreningen lämnar FSC

Written by admin On the 0 Comments
Naturskyddsföreningen har beslutat att lämna Svenska FSC:s styrelse.- FSC i Sverige fungerar dåligt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen har länge ansett att Svenska FSC behöver skärpas. Föreningen tycker att naturvårdskraven är otillräckliga, att certifierarnas relationer till skogsbolagen bör granskas, att sanktionsmöjligheterna är för svaga och att lokalbefolkningars inflytande är för litet.Beslutet fattades efter en utredning om FSC:s verksamhet och om föreningens roll i skogscertifieringsorganet.FSC står för Forest Stewardship Council. Det är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Genom märkning av produkter ska FSC kunna att råvaran kommer från skogar som är väl skötta ur dessa aspekter. I FSC finns bland andra miljöorganisationer, skogsproducenter, fackliga organisationer, företag som köper skogsprodukter och ursprungsbefolkningar m.fl.
Uppdaterad:

Sidor