Naturromantiska idéer centrala inom utomhuspedagogik och ekokritik

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Vilka idéer om naturmötens betydelse för att skapa mening och lärande om hållbar utveckling finns inom de två praktikerna utomhuspedagogik och ekokritik. Och hur påverkar det arbetet med hållbarhet? Petra Hanssons resultat visar att det finns mycket naturromantiska ideal och en stark tilltro till vad det fysiska mötet med naturen ska ge. / Skolporten
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor