Naturbruksprogrammet med inriktning skog startar som planerat på Kvinnerstagymnasiet

Written by admin On the 0 Comments
Naturbruksprogrammet med inriktning skog startar som planerat till hösten på Kvinnerstagymnasiet i Örebro. Utbildningen har varit nedläggningshotad på grund av sviktande elevunderlag, men nu är det klart att antalet elever räcker för att utbildningen ska starta höstterminen 2016. / Örebro kommun
Uppdaterad:

Sidor