Nationella verksamhetsberättelsen och regionala verksamhetsrapporter

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den nationella verksamhetsberättelsen speglar den övergripande verksamheten som bedrevs i Skogen i Skolan under 2011. Det innebar både deltagande i internationella nätverk och ett antal projekt, seminarier och konferenser. De regionala verksamhetsrapporterna visar vilka aktiviteter som gjorts i de elva regionerna från norr till söder i Sverige, t.ex. nya skolskogar, lärarutbildningar och skogsdagar.

Den nationella verksamhetsberättelsen speglar den övergripande verksamheten som bedrevs i Skogen i Skolan under 2011. Det innebar både deltagande i internationella nätverk och ett antal projekt, seminarier och konferenser. De regionala verksamhetsrapporterna visar vilka aktiviteter som gjorts i de elva regionerna från norr till söder i Sverige, t.ex. nya skolskogar, lärarutbildningar och skogsdagar.

Läs mer i de inlänkade dokumenten eller gå till: skogeniskolan.se/om-oss/presentationsmaterial

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor