Nationella kansliet mötte norska Laere om skogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
- Vi fortsätter det fruktbara samarbetet mellan Norge och Sverige med det gemensamma målet att föra ut kunskap om och intresse för skogen, säger Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare. Sedan många år tillbaka samarbetar svenska Skogen i Skolan med den norska motsvarigheten Laere om skogen. SiS ingår liksom Laere om skogen i nätverket LEAF (Learning About Forests) som i sin tur ingår i organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Ett resultat av detta är planteringen av 70.000 träd som elever har gjort i flera av SiS regioner sedan ett antal år tillbaka.

- Våra verksamheter har stora likheter organisatoriskt och även vi ordnar skolskogar och har läromedel. Vår webbplats är uppdelad i Skogveven, Energiveven, Treveven, Uteskoleveven, Kongleposten och dessutom ett skogslexikon. Vi ska se över dem för att få dem mer enhetliga både vad gäller utseendet och också att flera av dem ska få en särskild ingång för lärare, säger Bjørn Helge Bjørnstad.
Laere om skogens webbplatser vänder sig direkt till elever och har en mängd övningar, filmer, exempel på produkter från skogssektorn och yrken. En app för mobiler håller också på att utvecklas.

Skogen i Skolans Nationella kansli och motsvarigheten på Laere om skogen planerar för fortsatt samverkan.

Laere om skogen
Undervisningsprogrammet Laere om skogen är ett tvärvetenskapligt hjälpmedel på skolans premisser. Bakom programmet står det norska skogsbruket samlat. Laere om skogen erbjuder utbildningsprogram från förskola till lärarutbildning. Laere om skogen hör organisatoriskt till Skogkurs, Skogbrukets Skogsinstitutt, som anordnar utbildningar för den norska skogsnäringen. Skogkurs bildades den 20 augusti 1958 på initiativ av norska skogssällskapet. Institutet fick sitt nuvarande namn 1965. Medlemmarna består av organisationer och institutioner som har intressen knutna till institutets mål. Vid utgången av 2011 fanns 38 medlemmar.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medierGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SiS Nationella kansli

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor