Mötet med människor är viktigt och att ge nya perspektiv

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Åsa Godeau började den 2 april sin tjänst som verksamhetsledare för Skogen i Skolan. - Nu vill jag gärna träffa alla som arbetar med verksamheten för att samla aktiviteter och hämta in behov. Det ska bli spännande att ta del av av alla goda idéer och se vad vi ska åstadkomma tillsammans fram över, säger Åsa. Nationella kansliet är nu bemannat med verksamhetsledare och webbansvarig. Skogsstyrelsens nya samordnare Lis Boje är anställd sedan en månad tillbaka och Skogen i Skolans styrgrupp är formerad.

Skogen i Skolans Nationella kansli består av verksamhetsledare Åsa Godeau och Gunilla Häggström som ansvarar för de digitala medierna. Båda är anställda på Föreningen Skogen där Bengt Ek är vd.
- Gunilla, jag och Bengt kommer att ha ett tätt samarbete på Nationella kansliet för att stödja, inspirera och samordna Skogen i Skolans verksamhet, säger Åsa.

Från flygledare till rektor
Efter att ha varit au pair i Brighton studerade Åsa till att bli flygledare och gjorde värnplikt på Krigsflygskolan i Ljungbyhed. Intresset för språk tog sedan över och det blev utbildningar i Lund, chefssekreterarutbildning i England och praktikperioder både där och i Paris.
- Jag har alltid varit intresserad av mötet med människor och att kunna kommunicera. Därför föll det sig naturligt att förena detta genom att bli lärare och rektor, säger Åsa Godeau.

Efter Lärarhögskolan på 90-talet var hon lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk på en skola i Sollentuna under tre år. Åsa gick en treårig rektorsutbildning och var därefter rektor både i Botkyrka kommun och på en friskola i Stockholm.

Vidareutveckling av Skogen i Skolans verksamhet
När Åsa läste annonsen om tjänsten som verksamhetsledare föll många pusselbitar på plats.
- Jag skaffar mig nu en överblick över verksamheten, fångar in goda exempel på aktiviteter och hämtar in behoven från verksamma och intressenter. Därefter ska det bli mycket spännande att vi tillsammans ska vidareutveckla det fantastiska konceptet som Skogen i Skolan har med läromedel, lärarutbildningar, tävlingar som Skogens mästare och arrangemang som Skogens dagar.

Målet är att kunskap om skog ska bli en naturlig del i skolan
Skogen i Skolan har funnits sedan 70-talet och det blir 40-årsjubileum i år.
- Målet är att öka kunskap om skogen och rekrytering till skogssektorn. Utomhusbaserat lärande är ett utmärkt sätt att nå målen i läroplanerna för lärare och skolledare. Visionen är att Skogen i Skolan ska vara den bästa vägen till kunskap om skog, säger Åsa Godeau

Namn: Åsa Godeau
Roll: Verksamhetsledare på Skogen i Skolan
Boende: Villa i Uttran, Botkyrka kommun, utanför Stockholm
Uppväxt: Sätra, utanför Stockholm
Andra bostadsorter: Luleå, Lund, Brighton, London, Paris
Familj: Mannen Klas och barnen Stella, 12 år och Adrian, 7 år


 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor