Mindre diesel i skogsbruket

Written by admin On the 0 Comments
Trots en större avverkningstakt förbrukar skogsbruket mycket mindre diesel idag jämfört med tidigare.
Dieselförbrukningen i skogsbruket har sedan 1985 sjunkit från 5,4 till 3,7 liter diesel per avverkad kubikmeter. Det är en total minskning med omkring 50 till 60 miljoner liter diesel per år även man tar hänsyn till att avverkningstakten har ökat under samma period. Med ny teknik, Eco-driving, elhybridskotare och större lastvolym kan denna positiva utveckling fortsätta, menar Claes Löfroth, Skogforsk.
Uppdaterad:

Sidor