Miljoner till Skogen i Skolan

Written by admin On the 0 Comments
Skogen i Skolan har beviljats fem miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet.
Skogen i Skolan har tilldelats medel för två projekt under perioden 2006 till 2009. Det ena projektet avser att inventera och dokumentera alla skolskogar som finns runt om i Sverige.– Det är ett omfattande arbete, eftersom det finns runt 1 000 skolskogar, säger Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolans ordförande.– Arbetet kommer att gagna alla engagerade skolor och kontaktpersoner runt om i landet.En skolskog är ett skogsområde som skolan använder som undervisningslokal. Markägaren och skolan träffar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter.Det andra projektet gäller utveckling av läromedel för grundskolan.– Det finns inga läromedel som belyser det moderna skogsbruket, skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi och framtidsfrågor som energiförsörjning och genteknik, säger Birgitta Wilhelmsson.– Morgondagens beslutsfattare, våra barn och unga, måste få tillgång till rätt information för att kunna fatta kloka beslut grundade på kunskap.
Uppdaterad:

Sidor