Mer utbildning behövs för bättre utomhuspedagogik

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Anders Szczepanski är fil lic och enhetschef för NCU, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, vid Linköpings Universitet. NCU är en resurs och kompetenspool bland annat för forskar- och magisterutbildningen i utomhuspedagogik. Här ger Anders sin bild av utmaningarna och förslag till vidareutveckling inom ämnet.

Anders Sczepanski, fil lic, NCUSedan 1981 har Anders Szczepanski varit verksam på Linköpings Universitet där han numera är enhetschef för NCU, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik. Han är naturvetare från grunden, filosofie licensiat, har författat ett stort antal publikationer och är kontaktperson inom Region Östra Götaland. Anders är också en av medlemmarna i nätverket Utenavet som anordnar konferensen Ute är inne. Se länk längst ner på sidan.

- Blivande lärare behöver verktyg för att kunna utbilda i utomhuspedagogik. Om man inte har miljöerna i närheten kan det betyda uppstoppade djur i en lektionssal i stället för att lära sig svenska, geografi och matematik utomhus i en skolskog. Det enda tillfället att få komma utanför skolbyggnaden blir istället under lektionerna i idrott och hälsa, säger Anders Szczepanski.

NCU ansvarar för Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik, 60 hp och Masterprogram i pedagogiskt arbete/pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/specialpedagogik, 120 hp. Förutom dessa utbildningar finns även fristående, kortare kurser. Länk till utbildningarna hittar du längst ner på sidan där du också hittar en publikationslista.

Utmaningarna är många som till exempel konkurrens från ordinarie läromedel och kostnader. Utbildningsmaterial om utomhuspedagogik skulle behöva integreras i det ordinarie skolarbetet.

- Skogen i Skolan har sex fantastiskt bra läromedel tillsammans med lärarhandledningar, övningar, faktablad och en skolskogslåda. Här finns grunden till att kunna utöva utomhuspedagogik med eleverna i en skolskog, säger Anders.
Se länk längst ner på sidan där du kan läsa mer om läromedlen och göra dina beställningar.

Både lärare och elever behöver vara ute i naturen för att få praktik till teorin i klassrummen. I läroplanen LGR 11 finns ett avsnitt som relaterar till utomhuspedagogik under paragraf 2.6 - Skolan och omvärlden.
Se länk längst ner på sidan till LGR 11.

En annan utmaning är att det kan vara svårt att ta sig till grönområden och skogar samt att det också kan innebära en kostnad. Eftersom många skogliga intressenter behöver fler medarbetare anser Anders att det skulle behövas sponsring för att kunna bedriva lärande i landskap.

- Det är viktigt att nå rektorer, politiker och de som fattar beslut och ansvarar för ekonomin för att kunna satsa mer på utomhuspedagogik. Många har också ett föråldrat synsätt och tänker att det mer handlar om friluftsliv än utbildning utomhus. Mer information behövs om vad utomhuspedagogik handlar och och hur man gör, säger Anders Szczepanski.

 

Relaterad information
Skogen i Skolans läromedel för utomhuspedagogik
Utbildningar i utomhuspedagogik på NCU
Publikationslista - Anders Szczepanski
LGR 11, Läroplan för grundskola, förskola och fritidshem
Utenavet (anordnar konferensen Ute är inne för lärare)

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor