Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten från Föreningen Skogen
Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och natur. - Det har satt sin prägel på mitt liv. Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat länge inom Naturskoleföreningen, som ingår i nätverket Utenavet tillsammans med Skogen i Skolan. Mats fick nyligen utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen.

Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och det har satt sin prägel på hans och även gått i arv till hans tre döttrar. Han bor på landet och är mycket i naturen.

– Jag är utbildad mellanstadielärare och tillsammans med eleverna var vi ofta på lägerskola och ute i naturen. Då föddes tanken att detta är ett bra sätt att lära ut och hämta in kunskap. Jag var sedan med och startade Nynäshamns naturskola för 32 år sedan. Med bra medarbetare har den vuxit och är känd både inom Sverige och utomlands. Detta beror mycket på alla de böcker vi skrivit för lärare om hur kan man arbeta med utomhusbaserat lärande i biologi, matematik, svenska, naturvetenskap och teknik.

Vad gör Utenavet?
Börje Steen från Ljungbergsfonden hade en idé som sedan mynnade ut i det nationella nätverket ”Utenavet”. Utenavet består av en mängd organisationer som vill lyfta utomhusbaserade lärandet. Organisationerna är Skogen i Skolan, Naturskoleföreningen, Movium, Friluftsfrämjandet, Linköpings universitet, LRF och Centrum för naturvägledning.

Vad är Naturskolornas roll?
– Det är otroligt roligt att arbeta med barn och elever. Naturskolorna fyller en ännu viktigare roll i dag då allt färre vistas i naturen. All forskning visar att är vi ute i naturen så får vi människor som också bryr sig om naturen. Genom alla år har jag brunnit för att visa på att naturen är ett otroligt klassrum att befinna sig i. Min resa börjar att ta slut, då jag närmar mig pensionen, men jag vet att det finns starka krafter som vill fortsätta att lyfta utomhuspedagogiken. Nynäshamns kommun har genom alla åren stöttat och lyft Naturskolans arbete.

Varför är det viktigt med samarbete över gränserna?
– Ser man framåt så blir det viktigare att olika organisationer måste  samarbete över gränser för att bevara den natur vi har men också för att få människor att vara i och lära om naturen.

Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten av Föreningen Skogen
Mats gör sedan många år en lysande insats för att hjälpa skolor att använda utomhuspedagogik. Han har undervisat barn i förskolan och grundskolan ute lika väl som han har utbildat lärare i utomhusbaserat lärande. Han har skrivit facklitteratur och spridit kunskap i Japan, Kina och Sydkorea.

– Jag är otroligt stolt att få den fina utmärkelsen Silverkvisten, säger Mats Wejdmark.

Som drivande kraft i nätverket Utenavet har han med sin entusiasm, energi och organisationsförmåga varit drivande och ansvarig för flera av konferenserna Ute är Inne. Dessa har satt utomhuspedagogiken tydligare på den pedagogiska kartan. Och de har framför allt samtidigt spridit pedagogiken till tusentals lärare, inte minst genom workshops där lärare inspirerar lärare.

Samarbete med Skogen i Skolan
Via nätverket Utenavet samverkar Naturskoleföreningen med Skogen i Skolan, som ingår i Föreningen Skogens ansvar.

Utmärkelsen Silverkvisten delas ut till personer som regionalt eller lokalt har gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål samt diplom.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor