Människans spår i landskapet

Written by admin On the 0 Comments
Hur hittar man berättelserna om människan och naturen i landskapet? För dig som vill lära dig mer om hur man hittar dessa berättelser arrangerar CNV i samarbete med Centrum för biologisk mångfald - ett seminarium om Människans spår i landskapet. / Centrum för naturvägledning, SLU
Uppdaterad:

Sidor