Många besökte Skogen i Skolan på Skolforum

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
I dagarna tre kom hundratals besökare till Skogen i Skolan under Skolforum-mässan i Stockholm. Där fick de veta hur man startar en egen skolskog, använder skolskogslådan och ta del av läromedlen. Ett stort antal broschyrer delades ut och många kontakter knöts. Skogen i Skolan var en del av ett utomhustorg där alla aktörerna använder utomhuspedagogik.

Caroline Brobäck och Susanna Mårtensson, Region ÖrebroCaroline Brobäck och Susanna Mårtensson från Region Örebro inledde mässan den 29/10. Caroline är regionsamordnare och samarbetar med Susanna.
- Många har varit intresserade av Skogen i Skolans verksamhet och vi har visat hur man kan använda skolskogslådans verktyg tillsammans med övningar och faktablad som finns på webbplatsen, säger Caroline och Susanna.
Läs mer om Region Örebro via länken längre ner på sidan.

Gunilla Häggström, Rikskansliet pratar med besökare
Gunilla Häggström berättar om Skogen i Skolans verksamhet.

Rikskansliet samordnar verksamheten inom Skogen i Skolan där Gunilla Häggström är ansvarig för de digitala medierna med webbplatsen, nyhetsbreven och de sociala medierna såsom Facebook och Twitter.
Emily Karlsson hjälpte till i montern.
- Det är inte många som vet att man kan ha en egen skolskog knuten till sin skola. Att kunna använda den skogen tillsammans med läromedlen och allt som går att ladda ner från vår webbplats ger ett bra stöd för utomhuspedagogik, säger Gunilla.
Beställ våra sex läromedel via länken längre ner på sidan.

Region Mälardalen ansvarar för ett tättbefolkat område med tusentals skolor och en hel del skog. Staffan Dackman är regionsamordnare och samarbetar med Sofia Jonsson. Även den sista dagen kom många nyfikna besökare som ville veta mer om Skogen i Skolan.
- Sofia och jag har visat skolskogslådan och jag har berättat om våra skogsdagar med en aktivitetsslinga. Vi deltar också i Jorden och skogen i stan på Skansen varje år, säger Staffan Dackman.
Läs mer om Region Mälardalen via länken längre ner på sidan.

Skogen i Skolan ser fram emot att få möta lärare och skolledare och att vara en del av utomhustorget på Skolforum 2013.

Sofia Jonsson och Staffan Dackman, Region Mälardalen

Sofia Jonsson och Staffan Dackman från Region Mälardalen.

Marknadsföring av Skogen i Skolan

Skolskogslådan - full av verktyg och övningar!

Emily Karlsson - medhjälpare i Skogen i Skolans monter

Emily - medhjälpare i montern

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor