Månadens tema: Biologisk mångfald

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments
Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.

Biologisk mångfald är ett ämne som engagerar. Under februari månad lyfter vi våra Skogslektioner om biologisk mångfald. Här kan eleverna tänka sig in i ett liv som insekt, lära sig om symbios i skogen och möta skogsägaren Gunilla Larsson som berättar hur hon främjar biologisk mångfald i sin skog. 

Mitt liv som insekt
Det sägs att livet är ett lotteri... Hur hade det varit att födas som insekt?

Skogen – en plats för samarbete
Visste du att ett dött träd kan vara hem åt tusentals andra arter? Många arter i skogen har utvecklat samarbeten. Det kallas symbios. 

Med risk för att försvinna
Hur vi människor använder skogen påverkar andra arter. Det finns en lista som håller koll på hur arterna mår.

Skyddade skogar
Vad skillnaden på naturreservat och nationalpark? Och hur jobbar skogsägare för att ta hand om den biologiska mångfalden?

Du hittar lektionerna om biologisk mångfald här.

Uppdaterad:

Sidor