Lektioner i skogen ger bättre kunskap

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Regeringen lanserade initiativet ”Samling för daglig rörelse” den 16 maj med anledning av att barn och unga rör på sig alldeles för lite. När elever får lektioner i naturen ökar kunskaperna och minnet förbättras. Den utomhuspedagogiska metoden används av Skogen i Skolan som ger lärare tillgång till verktygen som behövs för att undervisa i skogen. / Skogen i Skolan

Genom Skogen i Skolan kan lärare hålla lektioner utomhus

Bakgrunden till regeringens promemoria är att flera skolprojekt i olika delar av landet har visat att ökad fysisk aktivitet hos eleverna skapar såväl välbefinnande som bättre studieresultat. Meningen är att alla elever ska ha någon fysisk aktivitet varje dag och detta ska ske med fler lärare och utökat antal timmar i idrott och hälsa.

– Barn ska röra sig varje dag. Det stärker koncentrationen och lärandet. För att nå det målet måste vi jobba mer med idrottsrörelsen och friluftslivet i skolan. Det är en bra grund för mer rörelse och stärkt lärande, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin.

Föreningen Skogens vd Bengt Ek och Skogen i Skolans verksamhetsledare Anna Steinwall hoppas att man kommer ihåg att den fysiska aktiveten inte ständigt behöver särskiljas från den teoretiska.
– Naturen är inte bara en lämplig plats att lära sig ekologi, samarbete och idrott. Den är en minst lika stimulerande lärosal för exempelvis språk och matematik och historia.

Läs mer i artikeln ”Det hålls för många lektioner inomhus”: Det hålls för många lektioner inomhus: http://www.skogen.se/nyheter/det-halls-for-manga-skollektioner-inomhus, publicerad 6/4 2017.

En lämplig plats för utomhuspedagogik är de så kallade skolskogarna. Mer än tusen sådana finns etablerade i skolors närhet runt om i Sverige.

Fakta Skogen i Skolan: Ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogssektorn där allt arbete sker på skolans villkor. Vi erbjuder lärare och lärarstudenter inspirationsdagar med både teoretiska och praktiska kunskaper om skog och utomhuspedagogiska övningar. Skogen i Skolan har också läromedlet Boken om skogen och skogliga faktasidor som kopplar till läroplanerna för förskolan och grundskolan. I de tio regionerna finns samordnare som hjälper till att ordna skolskogar vilket sker genom en överenskommelse mellan skola och skogsägare.
Sedan 2011 ingår Skogen i Skolans nationella kansli under Föreningen Skogens ansvar.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor