Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.

Varför utomhuspedagogik  

Frisk luft och naturkontakt behöver alla. Genom att förlägga undervisning utomhus får eleverna röra på sig över en större yta. Detta skapar växelverkan mellan inomhus och utomhus under lärprocessen, vilket visar sig leda till bättre skolprestationer, hälsa och välbefinnande.  Förutom att se och höra kan eleverna också känna, lukta, smaka och beröra, vilket kan kopplas till skolans kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Både nationell och internationell forskning visar att en kombination av undervisning i klassrummet och i utomhusmiljön bidrar till såväl god måluppfyllelse som skolutveckling. 

Var finns utomhusmiljön  

Utanför klassrummet finns skolgården, kanske en park eller en skog på gång- eller cykelavstånd. Hela närmiljön och hela lokalsamhället är en möjlighet i undervisning och lärande.  

Hur undervisar man utomhus  

På luftenarfri.nu finns många inspirerande undervisningsupplägg. De är kopplade till läroplan, ämnen, teman och ett lärande för hållbar utveckling både i praktik och teori. På hemsidan finns dessutom filmer, litteratur, aktuell forskning och information om kompetensutveckling.   

Närmiljö blir lärmiljö! Det ska vara enkelt och lustfyllt. 

Hälsningar Skogen i Skolan

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor