Läroböckerna styr

Written by admin On the 0 Comments
Många lärare klamrar sig fast vid läroboken för att vara säkra på att följa läroplanens mål, visar Skolverkets granskning.
Skolverket har genom intervjuer och enkäter undersökt hur grundskollärare i årskurserna 5 och 9 använder läromedel. Många lärare ser enligt granskningen läroboken som en garanti för att undervisningen följer kursplanerna. Men Skolverkets uppföljning visar att det finns brister i många läroböcker, både i deras värdegrund och i hur de följer styrdokumenten.
Uppdaterad:

Sidor