Lärarutbildningen kritiseras

Written by admin On the 0 Comments
Svag forskningsanknytning, bristfällig examination och examensarbeten som är omfångsrika men innehållsligt tunna.
Högskoleverket har i tre studier granskat olika aspekter av lärarutbildningen, examinationsformerna, kvaliteten i studenternas examensarbeten och forskningsanknytningen i utbildningen.Studierna har letts av Ingemar Wedman, Ulf P Lundgren och Roger Säljö, professorer i pedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Uppsala universitet samt vid Göteborgs universitet. Forskarna har intervjuat lärare på flera olika utbildningar och det finns en stor uppslutning kring vikten av forskningsanknytning i högre utbildning. Men på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl tvingas lärarna ofta dra ner på ambitionerna. Kraven på att studenterna ska godkännas är starka och många studenter släpps igenom trots att de inte borde. Det finns inte heller tydliga krav på hur en examination ska utformas för att pröva den kunskap som bör prövas. Högskoleverket menar att examinationerna både måste mäta studenternas faktakunskaper i ämnet och deras förmåga till kritiskt tänkande och analys. Lärarstudenternas examensarbeten är ofta väl tilltagna när det gäller sidantal, däremot har de relativt få vetenskapliga referenser och nästan inga källor på annat språk än svenska. Återigen är forskningsanknytningen ett problem och en tredjedel av uppsatserna betraktas som svaga trots att de blivit godkända vid det lärosäte där de lagts fram. Vid sidan av bristerna i lärarutbildningen har dock en positiv utveckling vuxit fram: – En ljuspunkt i lärarutbildningen är att forskningsämnet utbildningsvetenskap har börjat byggas upp, något som på sikt kan stärka den vetenskapliga basen och forskningsanknytningen i utbildningen. En annan att man i görligaste mån satsar på disputerade handledare och examinatorer för studenternas examensarbeten. Samtidigt måste andelen disputerade och forskningsaktiva i lärarutbildningen höjas, säger Sigbrit Franke, universitetskansler och chef för Högskoleverket.
Uppdaterad:
  Annons
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti

Sidor