Lärarna blev inspirerade av Skogen i Skolan på Skogsmuseet i Lycksele

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Matilda Lingegård är Regionsamordnare för Region Västerbotten och bjöd in 17 lärare från olika kommuner att delta under en inspirationsdag med temat utomhuspedagogik. Matilda presenterade Boken om skogen med fakta om skog och skogsbruk samt ett antal övningar som finns på Skogen i Skolans webbplats. Lärarna fick prova på övningarna utomhus och fick med sig allt material för att kunna praktisera på skolorna.

Dagen på Skogsmuseet i Lycksele inleddes med presentation av Skogen i Skolans verksamhet och de läromedel, övningar och faktablad som finns på webbplatsen skogeniskolan.se.

Skogen i Skolan är en 40-årig verksamhet som bedrivs på skolans villkor, samordnas nationellt och bedrivs regionalt i Sverige. Skogen i Skolan värnar om skogens alla värden, dvs ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Region Västerbotten drivs av Regionsamordnare Matilda Lingegård på uppdrag av den regionala styrgruppen där lokala företag och organisationer ingår.

Syftet med dagen var att ge inspiration till lärare i förskola och grundskola att använda utomhuspedagogik för lektioner utomhus. Skogen i Skolan har tagit fram läromedlet Boken om skogen som nyligen har reviderats. Det är en grundbok med kunskap om skogen och dess produkter samt hur man brukar den. En lärarhandledning beskriver hur du som lärare kan använda boken och ger tips om passande övningar och faktasidor. På Skogen i Skolans webbplats, skogeniskolan.se hittar du läromedlet. Du kan bläddra igenom boken, se den via en QR-kod, skriva ut den som pdf och beställa tryckta exemplar.

Förutom detta läromedel finns också material om Allemansrätten och även övningshäften där du kan mäta elevernas förmågor och kunskaper. Allt material kopplar till LGR11 och Lpfö98/10.

Matilda Lingegård hade valt ut ett antal övningar som lärarna sedan fick prova på utomhus på Skogsmuseet. Övningarna hittar du på Skogen i Skolans webbplats.

Vill du ha en inspirationsdag?
Om du är lärare i Västerbotten kan du kontakta Matilda Lingegård: matilda@meraskog.se.
Är du lärare i någon annan del av Sverige kan du kontakta någon av våra andra Regionsamordnare genom att gå in på våra 10 regioner som finns över hela landet. Gå till Skogen i Skolans regioner.

Vill du besöka Skogsmuseet i Lycksele?
På museet finns två fasta utställningar om huggarepoken och maskinepoken som handlar om skogsbrukets historia. Förutom dessa också "Samer i skog" samt "Pinnmannen" - om levnadskonstnären Henning Skogkvist - även kallad Skogarnas konung. Du kan boka den nya konferenslokalen som är ett ljust stort rum med väggar i trä och möblemang i björk samt utsikt mot älven! Det finns möjlighet till aktiviteter och välsmakande förtäring. Kontakta Skogsmuseet på skogsmuseet@lycksele.se.

Skogen i Skolans övningar är anpassade efter LGR11 och Lpfö98/10Skogen i Skolans övningar är anpassade efter LGR11 och Lpfö98/1

Iréne Gustafson, vice VD, Skogsmuseet berättar om Samer i skogIréne Gustafson, vice VD, Skogsmuseet berättar om Samer i skog Björn Åström, vd Skogsmuseet berättar om SkogshuggarepokenBjörn Åström, vd Skogsmuseet berättar om Skogshuggarepoken
Samernas guld visas på SkogsmuseetSamernas guld visas på Skogsmuseet Interiör från ett skogsbrukarhem på SkogsmuseetInteriör från ett skogsbrukarhem på Skogsmuseet
   

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor