Lärare på friskolor har bättre löneutveckling

Written by admin On the 0 Comments
Färsk lönestatistik visar att privatanställda lärare har bättre löneutveckling än sina kommunala kollegor.
För de kommunalt anställda lärarna var den genomsnittliga löneutvecklingen 2,7 procent. Motsvarande ökning på de tre privata avtalsområden var 4,6, 4,2 respektive 3,3 procentUnder tidigare år har löneutvecklingen bland lärare på fristående skolor varit ungefär densamma som för kommunalt anställda lärare. Men under förra året bröts mönstret. På samtliga tre privata avtalsområden var på det kommunala området.Trots att de ekonomiska förutsättningarna för privata och kommunala skolor per definition är likvärdiga, båda är ju offentligt finansierade, lyckas ändå de privata skolorna ta fram lönepengar. Bäst löneutveckling på det privata området har förskollärarna fått, precis som på det kommunala området.
Uppdaterad:

Sidor