Lärare frågar om skog

Written by admin On the 0 Comments
Vi är ett gäng glada no-lärare på Forssaklackskolan i Borlänge. Vi har under en längre tid diskuterat huruvida våra lövträd och barrträd har något gasutbyte med luften.
Detta är en av de senaste frågorna som lärare och elever ställt till SkogsSveriges frågelåda på vår hemsida. Har även ni undrat över något om skogen och dess miljöer? Pröva då vår frågelåda Fråga om skog på vår hemsida. Hur var det då med lärarnas fråga om huruvida våra lövträd och barrträd har något gasutbyte med luften? Se svaret på detta under Läs mer här under.
Uppdaterad:

Sidor