Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland
Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.

Skogen i Skolan i Östra Götaland består av distrikten Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötland. Regionsamordnare är Karin Ekströmer som arbetar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Östergötland med arbetsuppgifter som tillsyn enligt skogsvårdslagen, kommunikation samt fältarbete kopplat till olika processer. Karin har en högskoleexamen i Skog och Trä vid Linnéuniversitetet Växjö och har tidigare arbetat som nätpedagog och vuxnas lärande samt med svenska som andraspråk för grundskoleelever.

Karin Ekströmer, Regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Östra Götaland– I Östra Götaland arbetar vi främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. Vi har inspirationsdagar utomhus som kan vara en halv eller hel dag där vi visar SiS material. Lärarna blir elever och får prova på ett flertal övningar och efter varje övning har vi genomgång med reflektion. Vi anpassar vilka övningar vi visar efter målgruppen. Vi kan också komma till skolan och ha en information om SiS som sedan leder till en inspirationsdag. För lärarstudenter har vi heldag med stationssystem, där studenterna delas in i grupper och får både information om svenskt skogsbruk och prova på övningar.

Skogen i Skolan i Östra Götaland har ett nytt samarbete med fritidsledar- och lärarassistentutbildning på en folkhögskola och siktar på att utöka samarbetet till alla folkhögskolor med dessa studieinriktningar i regionen.

Vi använder materialet i skolskogsryggsäcken på inspirationsdagarna för att ge pedagogerna en möjlighet att själva prova på konceptet med ” en termins utomhuspedagogik i en ryggsäck”. Vi använder även en del andra övningar som återfinns på skogeniskolan.se.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor