Lärare behöver klimatutbildas

Written by admin On the 0 Comments
Lärarna måste vidareutbildas för att kunna möta elevernas oro inför klimatfrågorna.
Klimatfrågorna oroar många elever i skolan. Lärare behöver få veta mer om hur man ska tackla elevernas oro inför klimathotet. Lärarnas Riksförbund vill att regeringen satsar pengar på fortbildning och vidareutbildning, eftersom eleverna tänker mycket på miljön.Lärarnas Riksförbund menar att det behövs fortbildning på olika nivåer, riktad till olika grupper elever och olika skolformer. Dessutom behövs ökad kunskap i att hantera de rädslor som uppkommer.- Vi vill att miljöhotet ska vändas till något positivt där vi får kunskap och inspiration till att värna och skydda vår miljö och inte passiviseras, säger Metta Fjelkner.
Uppdaterad:

Sidor