Kvinnliga jägare ökar i Sverige

Written by admin On the 0 Comments
Var fjärde som tar jägarexamen är en kvinna.
Bilden av jägarkåren som ett gäng äldre män, stämmer inte längre. Vi märker ett ökande intresse för jakt bland kvinnor, säger Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent och samordnare för Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk, JAQT, som har aktiviteter i nästan alla län.Jägareförbundet arbetar aktivt med att få fler kvinnor intresserade av jakt. Sedan 1996 finns det kvinnliga jaktnätverket runtom i landet i varje län. Kvinnliga jägare återfinns inom alla jaktformer, som hundförare, småviltsjägare, älgjägare och björnjägare. Tack vare nätverkens arbete är det även många nya kvinnliga jägare som inspireras att ta sig till skjutbanorna och ut i skogen.På www.jagareforbundet.se/wilda finns kontaktpersoner till Jägareförbundets kvinnliga nätverk runtom i landet.
Uppdaterad:

Sidor