Jorden och Skogen lockar 5000 elever

Written by admin On the 0 Comments
LRF Skolkontakt arrangerar dagarna, tillsammans med Skansen, Slottsskogen, Skogen i Skolan, Skogsstyrelsen och Naturbruksgymnasierna Dingle - Nuntorp. 3-4 september i Stockholm och 5-7 september i Göteborg möter man 5000 elever.
Under dagarna får lärare och elever följa med in i jorden och skogens kretslopp med skörd, plantering och förädling men även upptäcka den biologiska mångfalden, miljöarbetet och de olika sociala värden som jord och skog erbjuder.Programmet för dagarna består av en vandring mellan olika stationer, som tar cirka tre timmar. Eleverna får under vandringen ta del av både praktisk och teoretisk kunskap om jorden och skogens betydelse för vårt samhälle i dag.Läs mer i länken här under
Uppdaterad:

Sidor