Jorden och skogen i stan

Written by admin On the 0 Comments
På Jorden och Skogen i stan på campusområdet i Umeå fick mer än 1 000 elever får tillfälle att lära sig mer om skogens och jordens betydelse för Sverige.

Jorden & Skogen i stan är ett samarrangemang mellan ett stort antal aktörer inom både skogsbruket, naturvården, myndigheter och livsmedelsnäringen. Lärare och elever får följa med in i jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling.

ÄrTallens

FOTO

Det

Uppdaterad:

Sidor