Johanna utvecklar verksamheten på BillerudKorsnäs och Skogen i Skolan

Written by admin On the 0 Comments
Johanna Ydringer, verksamhetsutvecklare på BillerudKorsnäs och regional styrgruppsmedlem i Skogen i Skolan
För fjorton år sedan avslutade Johanna Ydringer utbildningen som Skogsvetare, som den då hette. Att studera till Jägmästare gav henne den grund hon har byggt sin karriär på från virkesköpare, certifieringsarbete till idag då hon arbetar med verksamhetsutveckling på BillerudKorsnäs. Hon ingår också i tre regionala styrgrupper hos Skogen i Skolan.

Johanna är en östgötsk tjej med naturintresse, som började läsa till Skogsvetare (numera Jägmästarprogrammet) 1998 och var klar våren 2003 på SLU i Umeå.
- Den kunskap och erfarenhet som jag har byggt upp från utbildningen, via virkesköpartjänst blandat med certifieringsarbete och marknadsföring, har tagit mig till den position jag har idag. Utbildningen ger en grund för att arbeta inom skogsbranschen, men den är inte begränsande till enbart skogliga frågor.

Arbetet med verksamhetsutveckling innebär en inriktning mot marknadsföring och ledningssystem. När det gäller Skogen i Skolan är hon styrgruppsledamot i två av SiS regioner och är ordförande i en, Örebro.

Hur engagerar sig BillerudKorsnäs i Skogen i Skolan?
- BillerudKorsnäs anser att det krävs konkret och hårt arbete för att lyckas konkurrera om arbetstagarna med andra branscher. Det är därför vi är representerade i alla styrgrupper i vårt verksamhetsområde. Vi har också egna initiativ mot skolor och ungdomar. Bland annat har vi gjort en skogsslinga med skyltar och en tipspromenad i närheten av fabriken i Gävle, som skolor och allmänhet kan använda.

Vad har studierna till Jägmästare betytt för dig?
- Jägmästareprogrammet var väldigt rolig och varierad. Jag utformade den så att jag blev bred i min kunskap, det passade mig. Utbildningen gav mig den grund jag har byggt min karriär på. Samtidigt har den betytt mycket privat, med livslång vänskap och roliga minnen.

Vilket tips ger du till de som funderar på att söka till Jägmästareprogrammet?
- Läs de kurser och den inriktning som låter mest intressant och rolig för dig, inte den du tror är bäst för din karriär. Engagemang lyser igenom i allt du gör och gör man det som man tycker om blir man också bra på det.

Mer information

Uppdaterad:

Sidor