Internationella Skogsdagen idag: Hurra för skogen och utomhuspedagogiken!

Written by Klara Kingsvik On the 0 Comments
Foton och texter är tagna och skrivna av barn som går på låg- och mellanstadiet i Västerbotten
Nomenklatur. Vi smakar på ordet. Kantigt och komplicerat, men egentligen inte så svårt. Det betyder att ge namn till någonting, till exempel på det vis som Carl von Linné gav både för- och efternamn till växter en gång i tiden. När han väl hade givit växterna sina namn, ja, då kunde han och miljoner människor efter honom börja tycka om dem och lära sig mer om dem. Granen Picea Abies, tallen Pinus Sylvestris och glasbjörken Betula Pubescens; som vi älskar dessa trädslag här i Västerbotten!

Utomhuspedagogik. Ett fint ord för att lära sig om skogen och naturen, eller i skogen och naturen, i unga år. Det blir så mycket lättare att börja tycka om skogen, bli nyfiken på den och lära sig mer om den om man börjar tidigt! I år är det extra fokus på just utomhuspedagogik när vi idag den 21:e mars firar den Internationella Skogsdagen. Med utomhuspedagogiska verktyg kan vi tillsammans med våra barn utforska skogen, lära oss uppskatta den och samtidigt komma ett steg närmare att uppnå den svenska läroplanens övergripande kunskapsmål. Skogen blir till ett utomhusklassrum med himmelen som tak, och just det kanske är det allra finaste i kråksången om hur Skogen i Skolan arbetar.

Liksom Linné hade sitt förstoringsglas och sin anteckningsbok har barnen i alla femton kommuner här i Västerbottens län fått i uppgift att gå ut med en kamera för att iaktta skogen genom fotolinsen, just för att uppmärksamma skogens dag. De har sedan fått fundera över varför skogen är viktig, rolig, spännande och trivsam. På Linnéanskt manér har de plitat ner sina svar och på millennianskt manér har deras lärare zippat ihop foto- och textfilerna för att sedan skicka dem till oss. Gissa om vi fick in många fina bilder till Västerbottens Naturfototävling 2019!

Snart ska ni få veta vilken klass som vann tävlingen, men ni kommer hållas på halster en liten stund till – för först önskar vi nämligen predika lite mer om utomhuspedagogikens utomordentlighet samt dela med oss av några av de tankar om skogen som de västerbottniska barnen delgav oss tillsammans med sina inskickade bilder.

I läroplanen står det att: ”Var och en som verkar inom skolan också ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. Barnen i Västerbotten säger: ”Skogen är en plats för alla. Där man kan känna sig fri”. ”Om vi inte är rädda om skogen så förstör vi både för djur och natur. Om vi fortsätter skräpa ner kommer skogen att förstöras och vi måste inse att vi inte kan äta och andas pengar.” ”Det är viktigt att vi tar hand om skogen så att alla kan få vara där och ha lite trevligt som jag”.

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande”. Så står det i läroplanen. Barnen säger: ” Utan våran skog kommer människan troligtvis dö ut. Våra barn är våran framtid, och för att våra barn ska må bra så måste vi va rädd om naturen.” De säger också: ”När nästan hela Umeå brann upp så märkte vi hur viktiga träden var och vi upptäckte Umeås mest kända träd björken”. Att träd kan bli så gamla är hisnande för ett barn som börjar orientera sig i tid och rum.

Enligt läroplanen ska skolan inkludera: ”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.” Så här säger barnen själva: ”Skogen är rolig för att där kan man klättra i träd, bygga kojor, hoppa på stenar. Känna på mossa och äta blåbär”. ”Man upptäcker nya saker. Man får komma ut i naturen. Där bor djuren. Man hör gnisslande träd. Man ser fina och många olika träd och växter. Man hör fåglar och kanske får man se dem”. ” Vi tycker att alla föräldrar ska uppmana både sina barn och sig själva att börja ta fler skogspromenader”.

Ja, det verkar som att barnen har en ganska tydlig idé om hur betydelsefull skogen är. Barnen summerar det så här: ”Varför är skogen så viktig? Jo, för vi måste ha syre, och skogen gör syre så vi kan andas. Om vi inte fick syre så dör vi. Och vi andas ut koldioxid som träden behöver”.

Med detta sagt ska ni äntligen få veta vilken klass som vann Västerbottens fototävling 2019! Det gjorde Grisbacka Skola, klass 2 B i Umeå! Fanfar! De kammade hem en Skolskogsryggsäck och en fika med Skogen i Skolan – helfestligt! Hurra för den Internationella Skogsdagen och grattis till världens skogar!

Ps. Inom kort kommer det att finnas en Skolskogsryggsäck att låna i varje kommun i Västerbotten. Kontakta Klara, regionsamordnare i Västerbotten på klara@meraskog.se om du vill låna den.

https://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel/skolskogsryggsack

https://www.skogeniskolan.se/

Uppdaterad:

Sidor